Script Delete Semua Mailbox Multi domain Zimbra

Berikut saya lampirkanskrip untuk menghapus seluruh mailbox berdasarkan domain.

Cara Pakai

– extrak skrip del_mailbox.zip

– ubah menjadi mode execute dengan perintah

chmod +x delmailbox.sh 

– Jalankan pada user root

Download scriptnya disini

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)

WhatsApp us